Ispitni rokovi

Prijava ispita vrši se u mesecima: januar, mart, maj, jul, septembar, novembar; ceo mesec
Polaganje prijavljenih ispita vrši se u mesecima: februar, april, jun, avgust, oktobar, decembar; prema istaknutom rasporedu. Raspored se ističe poslednje nedeljemeseca za prijavu ispita i briše se po završetku ispitnog roka.
U toku je mesec prijave ispita za sledeći ispitni rok!