Mehaničar za gaso i pneumoenergetska postrojenja

Mehaničar za gaso i pneumoenergetska postrojenja tokom školovanja se osposobljava za:

  • Instalisanje gasne opreme i uređaja
  • Postavljanje nove instalacije u mrežama po projektu
  • Priprema i testiranje za puštanje u rad itd.
  • Da bi se uspešno bavio poslom, mehaničar za gaso i pneumoenergetska postrojenja treba da poseduje praktičnu intelegenciju i smisao za detalje.

Nakon završetka svog školovanja, mogu se zaposliti u svim preduzećima koja se bave gasnom tehnikom. U svom radu mogu se specijalizovati, doškolavati za atestiranog zavarivača, ili nastaviti svoje školovanje na nekoj višoj tehničkoj školi.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 3 godine.

Opšteobrazovni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost   1  
Likovna kultura   1  
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1    

 

Stručni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Hemija i mašinski materijali 2    
Tehnička fizika 2    
Tehničko crtanje 3    
Mehanika 3    
Osnove elektrotehnike   2  
Mašinski elementi   2 2
Tehnologija obrade   2  
Organizacija rada     2
Osnove energetike   2  
Termodinamika i hidraulika   2  
Osnove tehnike mer. i automatizacije   2  
Gaso i pneumoenerg. postrojenja   2 4
Praktična nastava 4 7 14