Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje tokom školovanja usvaja teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih nauka; služeći se nacrtnim i matematičkim metodama; uz upotrebu crtaćeg pribora i računara. Razvoj novih tehnologija utiče na radne aktivnosti mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje te je nezamislivo da školovanje obavljaju bez korišćenja odgovarajućeg softvera. Informatički program za CAD (eng. computer-aided desing), koji klasičnu crtaću tablu zamenjuje ekranom računara, omogućava mašinskom tehničaru za kompjutersko konstruisanje jednostavnu i brzu izradu i modifikaciju standardnih i nestandarnih mašinskih delova, kao i izradu tehničke dokumentacije.
Mašinski tehničari za kompjutersko konstruisanje mogu se zaposliti u svim preduzećima industrijske proizvodnje. Dobre mogućnosti za zaposlenje su i u uslužnim projektantnim delatnostima.
Nakon završetka svog srednjeg obrazovanja imaju i prohodost ka svim tehničkim fakultetima: mašinski, elektrotehnički, građevinski, arhitektura, saobraćajni,...
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

 

Opšteobrazovni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 5 4 5 5
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija   2    

 

Stručni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Računari i programiranje 4   4  
Mašinski materijali 2      
Teh. crtanje sa nacrt. geom. 2+2      
Mehanika 2 2    
Otpornost materijala   2    
Kompjuterska grafika   3    
Osnovi el.teh. i elektronike   2    
Mašinski elementi   2 2  
Tehnologija obrade     3  
Organizacija rada       2
Hidraulika i pneumatika     2  
Termodinamika     2  
Automatizacija i robotika       2+1
Konstruisanje       2+3
Ispitivanje maš. konstrukcija       2
Modeliranje maš. el. i konstr.     2 3
Praktična nastava     3