Bravar

Obrazovanjem za zanimanje bravara učenik se obrazuje za: izradu i montažu delova metalnih konstrukcija, pripremu mašina i alata za rad, izradu delova od debljih limova, profila i cevi, izdradu metalnih kapija i ukrasnih metalnih ograda, izradu metalnog nameštaja, građevinskih metalnih konstrukcija. Mogućnost zaposlenja je veoma velika kako u privatnim radionicama tako i u industriji.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 3 godine.

Opšteobrazovni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost   1  
Likovna kultura   1  
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1    

 

Stručni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Hemija i mašinski materijali 2    
Tehnička fizika 2    
Tehničko crtanje 3    
Mehanika 3    
Osnove elektrotehnike   2  
Mašinski elementi   3  
Tehnologija obrade     2
Organizacija rada     2
Tehnologija obrazovnog profila   2 3
Praktična nastava 4 12 12