Inovacije u nastavi


Kako se u našoj školi izučavaju moderne nauke, može se, i mora, očekivati da to radimo na savremen način. Svetski trendovi pokazuju da se udžbenici sve više premeštaju sa štampanih knjiga na računare, odnosno, sa statičnih slika na interaktivne aplikacije. Umesto da se na jednoj slici istovremeno prikazuju prošli, sadašnji i budući, mogući, događaji u slučaju da se neki parametri poklope, mnogo je preglednije da se to prikaže animacijom u kojoj učenici mogu i sami da učestvuju, menjaju zadate parametre i posmatraju šta se pri tome dešava.
Jedan takav trend prati i naša škola, uvodeći u nastavu osnova elektrotehnike elektronski udžbenik zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Da je to nešto posebno i novo na našim prostorima, govori i podatak da je takoj nastavi pristupilo samo 10 tehničkih škola u Srbiji među kojima je i naša!
Teorija iz udžbenika opisana je animacijama i interaktivnim aplikacijama koji dato gradivo bliže pojašnjavaju i na kraju se to znanje testira kroz zadatke iz praktikuma.

Jedan takav primer prikazujemo i ovde. U pitanju je, u teoriji dobro znan, Džulov zakon, čijom primenom mnogi studenti kuvaju kafu ili čaj.
U donjem, levom, uglu nalazi se klizač kojim podešavate jačinu struje i nakon toga klikom na otvoreni prekidač puštate struju. U zavisnosti od jačine struje voda vri u različitim vremenskim intervalima čiji merač se nalazi u gornjem, desnom, uglu. Testirajte teoriju, na primer, za jačinu struje 1A i 4A. Da li četiri puta jača struja četiri puta brže zagreje vodu do vrenja ili joj treba više ili manje vremena?
Za više animacija vidimo se na času osnova elektrotehnike!