Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZBKUSC4E40S

Naziv obrazovnog profila: Elektrotehničar informacionih tehnologija

Područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje: 30

 

Elektrotehničar informacionih tehnologija je kao ogledni obrazovni profil koji je u srednje škole uveden školske 2012/2013. godine. Od školske 2018/19. godine preveden je u redovan. Ovaj obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.
Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija je sticanje znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:

 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,

 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,

 • o komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,

 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,

 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web stranica,

 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web aplikacija,

 • objavljivanju web sajtova i aplikacija na veb serveru,

 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja,

 • projektovanju informacionih sistema,

 • kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,

 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,

 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije

 • primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću.

Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:

 • instalaciju i održavanje operativnog sistema računara,

 • izradu desktop aplikacija,

 • kreiranje i razvijanje baza podataka,

 • izradu statičkih i dinamičkih web prezentacija i web aplikacija i njihovo implementiranje,

 • kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise,

 • održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.

 

PREGLED PREDMETA SA NEDELjNIM FONDOM ČASOVA

 

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

4

Matematika

3

3

3

3

5

Računarstvo i informatika

2*

 

 

 

6

Istorija

2

 

 

 

7

Geografija

2

 

 

 

8

Hemija

2

 

 

 

9

Likovna kultura

1

 

 

 

10

Biologija

 

2

 

 

11

Sociologija sa pravima građana

 

 

2

 

 

  Obavezni stručni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

13

Fizika

2

2

 

 

14

Osnove elektrotehnike

3+1*

3+1*

 

 

15

Računarska grafika i multimedija

2*

 

 

 

16

Programiranje

 2*

2+2*

 3*

 3*

17

Elektronika

 

3+1*

 

 

18

WEB dizajn

 

2*

 

 

19

Baze podataka

 

2+1*

 3*

 

20

Računarski sistemi

 

 

2+2*

 

21

Računarske mreže i Internet servisi

 

 

2+2*

 

22

WEB programiranje

 

 

3*

3*

23

Elektronsko poslovanje

 

 

 

2+1*

24

Zaštita informacionih sistema

 

 

 

2+1*

25

Programiranje mobilnih uređaja

 

 

 

3*

26

Tehnička dokumentacija

 

 

 

2*

27

Preduzetništvo

 

 

 

2*

28

Praktična nastava

 

 

 

 

Izborni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

30

Građansko vaspitanje / verska nastava

1

1

1

1

31

Izborni predmet prema programu obrazovnog profila

 

 

2

2

UKUPNO

32

32

32

32

* vežbe, 

 

 

 

 

 

 

 

  Izborni predmet prema programu OP

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima

 

 

 

 2

2

Poslovne komunikacije**

 

 

2

 2

3

Računari u sistemima upravljanja**

 

 

2

2

4

Programiranje 2D video igara

 

 

 

2

5

Muzička kultura**

 

 

1

1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**

 

 

1

1

7

Izabrana poglavlja matematike

 

 

2

2

8

Istorija (odabrane teme)**

 

 

2

2

9

Logika sa etikom**

 

 

2

2

10

Fizika

 

 

2

2

 

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja

 

 

2

Ovde možete pogledati kompletan nastavni plan:

Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018.)