Informacije o obrazovnom profilu

Elektrotehničar informacionih tehnologija je ogledni obrazovni profil koji je u srednje škole uveden školske 2012/2013. godine. Novi obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.
 
Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled, je sticanje znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija.
Nastava se odvija u malim grupama (odeljenje ima 24 učenika), u savremenim i posebno opremljenim laboratorijama i kabinetima.
 
U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:
 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,
 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,
 • o komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,
 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web stranica,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi web aplikacija,
 • objavljivanju web sajtova i aplikacija na veb serveru,
 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja,
 • projektovanju informacionih sistema,
 • kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,
 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,
 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 • primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću.

Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:

 • instalaciju i održavanje operativnog sistema računara,
 • izradu desktop aplikacija,
 • kreiranje i razvijanje baza podataka,
 • izradu statičkih i dinamičkih web prezentacija i web aplikacija i njihovo implementiranje,
 • kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise,
 • održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.

PREGLED PREDMETA SA NEDELjNIM FONDOM ČASOVA

 

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

4

Matematika

4

4

3

3

5

Računarstvo i informatika

2

 

 

 

6

Fizika

2

 

 

 

7

Istorija

2

 

 

 

8

Geografija

1

 

 

 

9

Hemija

2

 

 

 

10

Umetnost

 

1

 

 

11

Sociologija sa pravima građana

 

 

1

 

12

Etika

 

 

1

 

 

  Obavezni stručni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

13

Osnove elektrotehnike

3+2*

3

 

 

14

Računarska grafika i multimedija

2*

 

 

 

15

Programiranje

2*

2+2*

2+2*

3*

16

Aplikativni programi

 

2*

 

 

17

Elektronika

 

3+1*

 

 

18

Računarski hardver

 

2*

 

 

19

Web dizajn

 

2*

 

 

20

Web programiranje

 

 

3*

3*

21

Operativni sistemi

 

 

2*

 

22

Računarske mreže i komunikacije

 

 

2+1*

 

23

Informacioni sistemi i baze podataka

 

 

3+2*

 

24

Internet tehnologije i servisi

 

 

 

2+1*

25

Zaštita informacionih sistema

 

 

 

2+1*

26

Elektronsko poslovanje

 

 

 

2+1*

27

Tehnička dokumentacija

 

 

 

2*

28

Preduzetništvo

 

 

 

2*

29

Praktična nastava

2

2 + 60 (blok)

60 (blok)

90 (blok)

 

Izborni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

30

Građansko vaspitanje / verska nastava

1

1

1

1

31

Izborni predmet prema programu ogleda

 

 

2

2

UKUPNO

32

32

32

32

               * vežbe,
 

 

 

  Izborni predmet prema programu ogleda

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Poslovne komunikacije

 

 

2

 

2

Primenjena elektronika

 

 

2

 

3

Softverski multimedijalni alati

 

 

2

 

4

Upravljanje projektima

 

 

 

2

5

Baze podataka

 

 

 

2

6

Računari u sistemima upravljanja

 

 

 

2

7

Biologija

 

 

2

 

8

Likovna kultura

 

 

1

 

9

Muzička umetnost

 

 

1

 

10

Algebra sa analitičkom geometrijom

 

 

2

 

11

Jednačine, diferencijalni i integralni račun

 

 

 

2

12

Sociologija

 

 

 

2

13

Filozofija

 

 

 

2

14

Fizika

 

 

 

2

Kliknite OVDE da preuzmete plan po kojem se rade stručni predmeti u OGLEDU.

****

LINK - > preuzmite Priručnik o polaganju maturskog ispita , sa pitanjima za teorijski deo i zbirkom praktičnih zadataka