Elektrotehničar energetike

U okviru obrazovnog profila elektrotehničar energetike školuju se učenici za obavljanje sledećih poslova:

  • Učešće u projektovanju trafo-stanica
  • Učešće u projektovanju električnih mreža niskog i visokog napona
  • Učešće u projektovanju električnih instalacija
  • Rad u ispitnim labaratorijama
  • Merenje i kontola zaštite uzemljenja
  • Održavanje i remont električne opreme, mreža i postrojenja

Elektrotehničar energetike se može zaposliti u svim granama industrije, elektrodistribuciji, projektnim organizacijama elektro struke i elektroservisima.
Po završetku školovanja učenici takođe stiču osnovu i mogućnost daljeg školovanja, kako na elektrotehničkom, tako i na mnogim drugim tehničkim i prirodnim fakultetima.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija 2      
Opšteobrazovni predmeti

 

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Osnove elektrotehnike 3+1 3    
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2      
Primena računara u elektrotehnici   2    
Električna merenja   2+1    
Elektronika u energetici     3+1  
Merenja u elektroenergetici     2+1  
Osnove mašinstva   2    
Ekonomika i organizacija preduzeća       2
Električne instalacije i osvetljenje   2 2+1  
Električne mašine     2+1 2+1
Električne mreže     2 2+1
Električna postrojenja     2 2+1
Projektovanje električnih instalacija i osvetljenja       0+2
Osnove automatskog upravljanja       2+1
Obnovljivi izvori energije       2
Praktična nastava 2 2 2  
Stručni predmeti