Dobrodošli u našu školu

skola oŠkola redovno prati potrebe opštine Kula, kao i susednih opština i na osnovu tih saznanja planira svoju upisnu politiku. Godišnje se upisuje oko 900 učenika u 4 obrazovna profila IV stepena, i 6 obrazovnih profila III stepena, unutar dva područja rada, elektrotehnika, i mašinstvo i obrada metala. Nastavu i druge oblike obrazovnog-vaspitnog rada realizuje 51 nastavnik i saradnik. Nastava u svim odeljenjima se izvodi na srpskom nastavnom jeziku.

 

Solarna elektrana STŠ Mihajlo Pupin

Škola dobila sredstva

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Na osnovu Javnog poziva od 14. septembra 2018. godine za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA koji je raspisan od strane Pokrajinskog sekretarjata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine, Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“ – Kula je dobila 137.502,00 dinara - drugi deo sredstava u iznosu od skoro 80.000.00 dinara je obezbedila Lokalna samuprava Kula.

(Odluka o dodeli sredstava)

Ovim putem želimo da se zahvalimo

• Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine i
• Lokalnoj smoupravi Kula za navedena sredstva.

Na ovaj način se stiču uslovi za aplikaciju za Javni poziv za izradu same izolacije škole (objekta).

Srednja tehnička škola ,,Mihajlo Pupin” u Kuli ima tradiciju dugu više od 40 godina. Danas se u školi obrazuju kadrovi u dva područja rada u III, IV i V stepenu i to:

 • mašinstvo i obrada metala
 • elektrotehnika

U školskoj 2017/2018.godini u prvi razred upisali smo učenike novog obrazovnog profila: Elektrotehničar obnovljivih izora energije - i to kao jedina škola na teritoriji AP Vojvodine .

U toku je priprema za izdradu projekta pod radnim nazivom: „Stručno-tehnološka podrška formiranju regionalnog obrazovnog centra za školovanje i obuku učenika i profesionalaca u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Kuli". Partner na projektu je Institut „Mihajlo Pupin” d.o.o. – Beograd

Izrada elaborata energetske efikasnosti sa energetskim pregledom i odgovarajućom tehničkoo-ekonomskom analizom nam je potrebna kao bi se škola (objekat) sa dodatnim sistemima imao karakter „Pametne zgrade“.

Sistemi automatskog upravljanja koji su predviđeni su:

 • - sistemi grejanja i rashlađivanja objekta (klimatizacije),
 • - sistemi unutrašnjeg led osvetljenja (dimovanje svetla) radnih i komunikacijskih
 • (internet u svaki kabinet – optičkim kablovima) prostora u objektu,
 • - sistemi za solarno grejanje i distribuciju tople potrošne vode.

Na krovu Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ – Kula, već postoji mala krovna fotonaponska elektrana snage 5,06 kWp, koja se koristi prvenstveno u edukativne svrhe učenika i zaintersovanih građana.

Osnovni razlozi zbog kojih se pristupilo izradi ovog projekta su sledeći :

 • razvijanju svesti i edukacija učenika u oblasti obnovljivih izvora energije ienergetske efikasnosti,
 • zamena uglja kao energenta sa obnovljivim izvorima energije a to je energija zemlje i energija Sunca,
 • smanjenje finansijskih troškova za grejanje objekta,
 • znatno komforniji način rukovanja sistemom grejanja objekta,
 • mogućnost da se objekat i rashlađuje (klimatizuje),
 • stvaranje tehničkih mogućnosti da objekat škole bude energetski upravljiv objekat tzv. ,,pametna zgrada”.