Dobrodošli u našu školu

skola oŠkola redovno prati potrebe opštine Kula, kao i susednih opština i na osnovu tih saznanja planira svoju upisnu politiku. Godišnje se upisuje oko 900 učenika u 4 obrazovna profila IV stepena, i 6 obrazovnih profila III stepena, unutar dva područja rada, elektrotehnika, i mašinstvo i obrada metala. Nastavu i druge oblike obrazovnog-vaspitnog rada realizuje 51 nastavnik i saradnik. Nastava u svim odeljenjima se izvodi na srpskom nastavnom jeziku.

 

Solarna elektrana STŠ Mihajlo Pupin

ФОРМИРАНО ДРУШТВО ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Едукација са основним предностима обновљивих извора енергије, стицање, развијање и преношење знања о овим врстама енергије као и могућности примене и потенцијали обновљивих извора енергије у Србији основни су циљеви Друштва за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“ које је 10. јуна формирано у Кули. За председника Управног одбора Скупштина Друштва за обновљиве изворе енергије изабрала је Иванов Марјана, спец. техничких наука, за потпредседника Ачански Гордану, дипл. инжењера електротехнике, а за председника Надзорног одбора Јадранку Филиповић, дипл. инжењера електротехнике.

 Ради остваривања циљева Друштва за обновљиве изворе енергије, чланови ће у наредном периоду радити на практичном представљању примене обновљивих извора енергије са указивањем на њихов значај и развој, док ће посебан акценат бити стављен на едукацију ученика, студената и научног подмлатка, односно будућих корисника и произвођача опреме, путем предавања, семинара и других облика стручног образовања као и организовање стручних радника у оквиру истраживачких и развојних пројеката о примени обновљивих извора енергије.
Како је истакао председавајући оснивачке Скупштине Друштва Мирослав Милованчев, директор СТШ „М. Пупин“, у наредном периоду за све чланове Друштва планирана је стручна екскурзија у оквиру које је предвиђена посета енергетским халама у Бољевцима и Центру за енергетску ефикасност у Шимановцима. „Оно што је посебно значајано – каже Милованчев – је монатажа соларних колектора на крову СТШ „М. Пупин“ где би ученици свих школа у нашој средини, а и шире, имали прилику да се упознају са практичном применом обновљивих извора енергије.“
Ово је у формалном смислу први корак у Друштву за ОИЕ, међутим, недавно је у Кули одржана манифестација „Европски дани Сунца у Кули“ која је окупила стручњаке из ове области али и укључила велики броја ученика из наше средине, а чије одржавање је планирано и за наредну годину.