Radionica za mašinstvo

masRadU sklopu mašinske radionice nalaze se učionice gde đaci iz mašinske i elektro grupe stiču znanje iz vrsta i načina obrade mašinskih materijala, osnovnih mašinskih alata i mašina kao i pravilnog rukovanja sa istim.
U cilju daljeg učenja đaci mašinskih struka nakon prihvaćenog osnovnog znanja na teorijskim časovima nastavljaju sa edukacijom u okviru svojih smerova u školskoj radionici gde se detaljnije upoznavaju sa mernim instrumentima, mašinskim alatima i mašinama kao što su: Mikrometar, Razni oblici strugova, Glodalica, Alati za strugove i glodalice, Načinu izrade alata, Načinu obrade materijala...
Škola ima sklopljen ugovor sa radnim organizacijama u okviru kojih se realizuje praktična nastava za zanimanje Automehaničar na drugoj i trećoj godini.

 

Fotografije učionica
masRad1 masRad2
masRad3 masRad4