Radionica za elektrotehniku

elRadU sklopu elektro radionice nalaze se učionice:

  • Opšte elektroktrotehnike
  • Za mašine i opremu
  • Za rashladne i termičke uređaje

U okviru učionice opšte elektrotehnike realizuje se praktična nastava svih elektro struka na prvoj i drugoj godini elektrotehničara. Na ovom mestu učenici stiču znanje o vrsti i primeni raznih elektro materijala, načinu šemiranja i povezivanja eletričnih istalacija kao i raznih elektro delova u industriji i domaćinstvu.
U okviru elektro učionice za mašine i opremu realizuje se praktična nastava na drugoj i trećoj godini za zanimanje elektromehaničar za mašine i opremu. Na ovom mestu đaci se upoznavaju sa vrstama i načinu rada mašina u industriji, kao i o načinima pronalaska i otklanjanja kvara.
U okviru elektro učionice za rashldne i termičke uređaje raalizuje se praktična nastava na drugoj i trećoj godini za zanimanje elektromehaničara za rashladne i termičke uređaje. Na ovom mestu đaci se upoznavaju sa rashladnim i termičkim uređajima u domaćistvu, kao i načinu pronalaženja i otklanjanja kvara. U učionici se nalaze uređaji domaćinstva kao što su: veliki i mali bojler, veš mašina, šporet, pegle i sl.

 

Fotografije učionica
elRad1 elRad2
elRad3 elRad4