Laboratorija za SUS Motore

labSUSU okviru laboratorije za SUS motore izvode se predavanja na drugoj i trećoj godini na smeru automehaničar. Na ovom mestu učenici se upoznaju sa osnovnim sklopovima motora sa unutrašnjim sagorevanjem kao i sa osnovnim instalacijama putničkih i teretnih automobila. Učenici imaju priliku da vide makete gde su objašnjeni osnovni pricipi rada pojedinih delova automobila i na taj način se osposobljavaju za praćenje i učenje na praktičnoj nastavi a samim tim i za kasniji samostalan rad. Pored velikog broja maketa imaju prilike da vide i veliki broj delova u svojoj prirodnoj veličini.

 

Fotografije učionica
labSUS1 labSUS2
labSUS3 labSUS4