Laboratorija za računarsku tehniku

labRacTehU laboratoriji za računarsku tehniku izvode se vežbe iz predmeta računari na drugoj, trecoj i četvrtoj godini na smeru elekrotehničar računara. Na ovom mestu učenici se upoznavaju sa delovima računara, administracijom sistema i mreže koju škola poseduje. U okviru predmeta učenici izučavaju programski jezik C++.
Jezik C++ je programski jezik opšte namene koji je projektovan tako da programiranje učini prijatnijim za ozbiljne programere. Sa izuzetkom malih detalja, jezik C++ je nadskup programskog jezika C. Ovaj programski jezik zasniva se na objektnom programiranju i ukoliko se ovi objekti dobro koriste daju programe koji su kraći, lakši za razumevanje i lakši za održavanje.
U okviru blok nastave vežba se i Web Design na Macromedijinom Dreamweawer-u. Još po pojavljivanju prve verzije, davne 1997. godine, Makromedia Dreamweaver je postao izborno radno okruženje za 90 odsto profesionalnog tržišta. Ovaj program je izgradio svoje ime na vizualnom WYSIWYG (what you see is what you get) dizajnu strana, u saradnji sa "prirodnim", ručno kodiniranim HTML-om. Ujedno obuhvata i dizajniranje dinamičkih ASP, JSP, ASP.NET, PHP i Coldfusion strana i sajtova pomocu ugrađenog programa Homesite.

 

Fotografije učionica
labRacTeh1 labRacTeh2
labRacTeh3 labRacTeh4