Laboratorija za kompjutersku grafiku

labKompGrafU laboratoriji za kompjutersku grafiku izvode se vežbe na drugoj, trecoj i četvrtoj godini na smeru mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. U okviru vežbi učenici se upoznaju i savlađuju programske pakete namenjene za rad u mašinstvu kao što su AutoCAD, ProDesktop i ProENGINEER.
AutoCAD je program opšte namene; univerzalno prihvaćen, lak za učenje i upotrebu. Ovim programom je omogućeno projektovanje u 2D i izrada tehničke dokumentacije u svim granama tehnike: mašinstva, elektrotehnike, građevinstva, arhitekture, za crtanje topografskih i geografskih karata i dr. On takođe daje mogućnost konstruisanja i modeliranja u prostoru (3D) kao i povezivanje korisnika i razmenu dokumentacije i podataka preko Internet mreže.
Pro/DESKTOP je CAD programski paket namenjen za projektovanje mašinskih delova i sklopova. Prilagođen je za rad na "malim", "kućnim" računarima. U udnosu na "velike" CAD pakete ima ograničene mogucnosti, ali je primenjiv za izradu idejnih projekata kao i za izradu tehničke dokumentacije. Pro/DESKTOP je deo mnogo poznatijeg i kompleksnijeg programskog paketa Pro/ENGINEER.
Pro/ENGINEER kao i Pro/DESKTOP ima bazu podataka iz koje se čitaju potrebni podaci za generisanje tehničkih crteža, trodimenzionalnih modela i sklopova. To za posledicu ima promenu dimenzija na tehničkom crtežu u slučaju da je došlo do promene dimenzija 3D modela.

 

Fotografije učionica
labKompGraf1 labKompGraf2
labKompGraf3 labKompGraf4