Laboratorija za električne instalacije i elektrotermičke uređaje

labElInstU laboratoriji za električne instalacije i elektrotermičke uređaje izvode se vežbe vezane za ova dva predmeta. Na ovom mestu učenici se upoznaju sa alatom i vrstama električnog materjala koji se upotrebljavaju u izgradnji u električnim instalacijama.
Takođe imaju mogućnost da se upoznaju sa raznim elektrotermičkim uređajima.

 

Fotografije učionica
labElInst5 labElInst2
labElInst7 labElInst6