Laboratorija za automatiku

automatika2

U okviru laboratorije za automatiku izvode se vežbe iz elemenata automatike, primene računara u elektrotehnici i mikroprocesora na smeru elektrotehničar automatike. Na ovom mestu učenici se upoznavaju sa osnovnim programima za primenu u elektrotehnici kao što su: Eagle, Tango PCB, Euler, Eureka. Takođe detaljno se upoznavaju sa programom za crtanje električnih šema i konstruisanje štampanih pločica kao što je "OrCAD". U okviru vežbi iz elemenata automatike vrši se simulacija osnovnih šema automatizacije na računaru na programskom paketu »Multisim 7 Demo«. Iz mikroprocesora izvode se vežbe na emulatoru "Emu8086" za mikroprocesor i8086.

 

Fotografije učionica
labAut1 labAut2
labAut3 labAut4