Laboratorija za električne mašine

labElMas

U laboratoriji za električne mašine izvode se vežbe iz ovog predmeta. Na ovom mestu učenici se upoznavaju sa osnovnim merenjima na transformatoru i asihronom motoru. Naslovi nekih od vežbi su: merenje otpora namotaja transformatora, kratak spoj transformatora, prazan hod transformatora, prazan hod trofaznog transformatora, struja kratkog spoja transformatora...

 

Fotografije učionica
labElMas1 labElMas2
labElMas3 labElMas4