labElMerLaboratorija za električna merenja

U laboratoriji za električna merenja izvode se vežbe iz:

  • Električnih merenja
  • Merenja u elektronici
  • Merenja u elektroenergetici

Na ovom mestu učenici se upoznavaju sa pravilnim rukovanjem i upotrebom raznih elektro mernim uređajima kao što su:

  • Ommetar Ω
  • Voltmetar V
  • Vatmetar W
  • Osciloskop
  • Frekvencmetar Hz
  • i drugi

Takođe se upoznavaju i sa raznim vrstama generatora.

 

Fotografije učionica
labElMer1 labElMer2
labElMer3 labElMer4