Srednja tehnička škola"Mihajlo Pupin"

25230 Kula, ul. Laze Kostića br.14