Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

У П И С 2017 / 2018

У I РАЗРЕД се уписују следећи образовни профили:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА:

  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  – (24 ученика)
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ    – (30 ученика)
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – (30 ученика)

МАШИНСКА СТРУКА

  • МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ – (30 ученика)
  • АУТОМЕХАНИЧАР – (15 ученика)
  • ЗАВАРИВАЧ – (15 ученика)