Школа добила средства

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

На основу Јавног позива од 14. септембра 2018. године за ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА који је расписан од стране Покрајинског секретарјата за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине, Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – Кула је добила 137.502,00 динара - други део средстава у износу од скоро 80.000.00 динара је обезбедила Локална самуправа Кула.

(Одлука о додели средстава)

Овим путем желимо да се захвалимо

• Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине и
• Локалној смоуправи Кула за наведена средства.

На овај начин се стичу услови за апликацију за Јавни позив за израду саме изолације школе (објекта).

Средња техничка школа ,,Михајло Пупин” у Кули има традицију дугу више од 40 година. Данас се у школи образују кадрови у два подручја рада у III, IV и V степену и то:

У школској 2017/2018.години у први разред уписали смо ученике новог образовног профила: Електротехничар обновљивих изора енергије - и то као једина школа на територији АП Војводине .

У току је припрема за издраду пројекта под радним називом: „Стручно-технолошка подршка формирању регионалног образовног центра за школовање и обуку ученика и професионалаца у области коришћења обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ у Кули". Партнер на пројекту је Институт „Михајло Пупин” д.о.о. – Београд

Израда елабората енергетске ефикасности са енергетским прегледом и одговарајућом техничкоо-економском анализом нам је потребна као би се школа (објекат) са додатним системима имао карактер „Паметне зграде“.

Системи аутоматског управљања који су предвиђени су:

На крову Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула, већ постоји мала кровна фотонапонска електрана снаге 5,06 kWp, која се користи првенствено у едукативне сврхе ученика и заинтерсованих грађана.

Основни разлози због којих се приступило изради овог пројекта су следећи :