Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

Позив на такмичење из ПРОГРАМИРАЊА

Позивају се сви заинтересовани ученици наше школе који желе да провере колико знају из Програмирања, да се пријаве на такмичење из ПРОГРАМИРАЊА. Детаље прочитајте ОВДЕ.

Школа добила средства

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

На основу Јавног позива од 14. септембра 2018. године за ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА који је расписан од стране Покрајинског секретарјата за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине, Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – Кула је добила 137.502,00 динара - други део средстава у износу од скоро 80.000.00 динара је обезбедила Локална самуправа Кула.

(Одлука о додели средстава)

Овим путем желимо да се захвалимо

• Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине и
• Локалној смоуправи Кула за наведена средства.

На овај начин се стичу услови за апликацију за Јавни позив за израду саме изолације школе (објекта).

Средња техничка школа ,,Михајло Пупин” у Кули има традицију дугу више од 40 година. Данас се у школи образују кадрови у два подручја рада у III, IV и V степену и то:

 • машинство и обрада метала
 • електротехника

У школској 2017/2018.години у први разред уписали смо ученике новог образовног профила: Електротехничар обновљивих изора енергије - и то као једина школа на територији АП Војводине .

У току је припрема за издраду пројекта под радним називом: „Стручно-технолошка подршка формирању регионалног образовног центра за школовање и обуку ученика и професионалаца у области коришћења обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ у Кули". Партнер на пројекту је Институт „Михајло Пупин” д.о.о. – Београд

Израда елабората енергетске ефикасности са енергетским прегледом и одговарајућом техничкоо-економском анализом нам је потребна као би се школа (објекат) са додатним системима имао карактер „Паметне зграде“.

Системи аутоматског управљања који су предвиђени су:

 • - системи грејања и расхлађивања објекта (климатизације),
 • - системи унутрашњег лед осветљења (димовање светла) радних и комуникацијских
 • (интернет у сваки кабинет – оптичким кабловима) простора у објекту,
 • - системи за соларно грејање и дистрибуцију топле потрошне воде.

На крову Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула, већ постоји мала кровна фотонапонска електрана снаге 5,06 kWp, која се користи првенствено у едукативне сврхе ученика и заинтерсованих грађана.

Основни разлози због којих се приступило изради овог пројекта су следећи :

 • развијању свести и едукација ученика у области обновљивих извора енергије иенергетске ефикасности,
 • замена угља као енергента са обновљивим изворима енергије а то је енергија земље и енергија Сунца,
 • смањење финансијских трошкова за грејање објекта,
 • знатно комфорнији начин руковања системом грејања објекта,
 • могућност да се објекат и расхлађује (климатизује),
 • стварање техничких могућности да објекат школе буде енергетски управљив објекат тзв. ,,паметна зграда”.