Планови за преузимање

Наставни планови и програми / Планови и програми наставе учења : правилници за преузимање

 

 Општеобразовни предмети

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2013.)

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 14/2013.)

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 03/2015.)

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2016.) - верска настава

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2016.) - рачунарство и информатика

 

 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 05/2017) - за смер Електротехничар обновљивих извора енергије

 

  v

 

 

Електротехника

 

 

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 3/2013.)

 

 

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 14/2013.)

 

 

Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија - оглед (Службени гласник РС - Просветни гласник 4/2012.)

 

 

Наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике (Службени гласник РС - Просветни гласник 10/2014.) 

 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Службени гласник - Просветни гласник 05/2017) - за смер Електротехничар обновљивих извора енергије

 

Планови и програми наставе и учења из 2018 (Службени гласник РС - Просветни гласник 1/2018 и 8/2018.)

 

Наставни план и програм за образовни профил електротехничар информационих технологија (Службени гласник РС - Просветни гласник 1/2018.)

 

 

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил електротехничар рачунара (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада

електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења стручних предмета за образовни профил електротехничар рачунара (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил електротехничар енергетике (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења стручних предмета за образовни профил електротехничар енергетике (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школске лабораторије

Средња техничка школа"Михајло Пупин"

25230 Кула, ул. Лазе Костића бр.14

Школске радионице

Радионице

25230 Кула, ул. Јакова Игњатовића бр. 102

Контакт

 

Средња техничка школа"Михајло Пупин"

25230 Кула, ул. Лазе Костића бр.14

 

Број текућег рачуна: 840-816660-77
Рачун сопствених прихода: 840-816666-59
Шифра делатности: 80220
ПИБ: 100590686
Матични број: 08005249
ПДВ: 129903271
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Директор (тел/факс): 025/ 72 01 03
Секретар/педагог: 025 / 72 23 26
Рачуновотство: 025/ 72 97 40
Административни радник: 025/72 93 26
Школска радионица: 025/ 72 31 70