Радионица за електротехнику

elRadУ склопу електро радионице налазе се учионице:

  • Опште електроктротехнике
  • За машине и опрему
  • За расхладне и термичке уређаје

У оквиру учионице опште електротехнике реализује се практична настава свих електро струка на првој и другој години електротехничара. На овом месту ученици стичу знање о врсти и примени разних електро материјала, начину шемирања и повезивања елетричних исталација као и разних електро делова у индустрији и домаћинству.
У оквиру електро учионице за машине и опрему реализује се практична настава на другој и трећој години за занимање електромеханичар за машине и опрему. На овом месту ђаци се упознавају са врстама и начину рада машина у индустрији, као и о начинима проналаска и отклањања квара.
У оквиру електро учионице за расхлдне и термичке уређаје раализује се практична настава на другој и трећој години за занимање електромеханичара за расхладне и термичке уређаје. На овом месту ђаци се упознавају са расхладним и термичким уређајима у домаћиству, као и начину проналажења и отклањања квара. У учионици се налазе уређаји домаћинства као што су: велики и мали бојлер, веш машина, шпорет, пегле и сл.

 

Фотографије учионица
elRad1 elRad2
elRad3 elRad4