Лабораторија за компјутерску графику

labKompGrafУ лабораторији за компјутерску графику изводе се вежбе на другој, трецој и четвртој години на смеру машински техничар за компјутерско конструисање. У оквиру вежби ученици се упознају и савлађују програмске пакете намењене за рад у машинству као што су AutoCAD, ProDesktop и ProENGINEER.
AutoCAD је програм опште намене; универзално прихваћен, лак за учење и употребу. Овим програмом је омогућено пројектовање у 2D и израда техничке документације у свим гранама технике: машинства, електротехнике, грађевинства, архитектуре, за цртање топографских и географских карата и др. Он такође даје могућност конструисања и моделирања у простору (3D) као и повезивање корисника и размену документације и података преко Internet мреже.
Pro/DESKTOP је CAD програмски пакет намењен за пројектовање машинских делова и склопова. Прилагођен је за рад на "малим", "кућним" рачунарима. У удносу на "велике" CAD пакете има ограничене могуцности, али је примењив за израду идејних пројеката као и за израду техничке документације. Pro/DESKTOP је део много познатијег и комплекснијег програмског пакета Pro/ENGINEER.
Pro/ENGINEER као и Pro/DESKTOP има базу података из које се читају потребни подаци за генерисање техничких цртежа, тродимензионалних модела и склопова. То за последицу има промену димензија на техничком цртежу у случају да је дошло до промене димензија 3D модела.

 

Фотографије учионица
labKompGraf1 labKompGraf2
labKompGraf3 labKompGraf4