Средња техничка школа"Михајло Пупин"

25230 Кула, ул. Лазе Костића бр.14