Бравар

Образовањем за занимање бравара ученик се образује за: израду и монтажу делова металних конструкција, припрему машина и алата за рад, израду делова од дебљих лимова, профила и цеви, издраду металних капија и украсних металних ограда, израду металног намештаја, грађевинских металних конструкција. Могућност запослења је веома велика како у приватним радионицама тако и у индустрији.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost   1  
Likovna kultura   1  
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1    

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Hemija i mašinski materijali 2    
Tehnička fizika 2    
Tehničko crtanje 3    
Mehanika 3    
Osnove elektrotehnike   2  
Mašinski elementi   3  
Tehnologija obrade     2
Organizacija rada     2
Tehnologija obrazovnog profila   2 3
Praktična nastava 4 12 12