eltehracЕлектротехничар рачунара

У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

  • Руковање рачунарским системима,
  • Одржавање рачунарских система, откривање локализација и отклањање кварова
  • Пројектовању софтвера

Могућност запосљења је велика с обзиром на велики развој рачунарске технике, увођења рачунара у индустрију, повезивања јавних предузећа (СУП, библиотека, универзитет и сл.) у оквиру глобалних рачунарских мрежа итд.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

 

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija 2      

 

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Osnove elektrotehnike 4 3    
Računarska grafika i multi 2      
Elektrotehnički materijali   1    
Primena računara u elektrotehnici   2    
Električna merenja   1+1    
Merenja u elektronici     2+1  
Elektronika 1   3+1    
Elektronika 2     2+1  
Digitalna elektronika     2+1  
Ekonomika i organizacija preduzeća       2
Programiranje   1+1 2+2 2+2
Računari     2+1 3+2
Elektroenergetika     2 2
Računarske mreže i komunikacije       2+1
Osnove automatskog upr.       3+1
Praktična nastava 2 2