Електротехничар енергетике

У оквиру образовног профила електротехничар енергетике школују се ученици за обављање следећих послова:

  • Учешће у пројектовању трафо-станица
  • Учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
  • Учешће у пројектовању електричних инсталација
  • Рад у испитним лабараторијама
  • Мерење и контола заштите уземљења
  • Одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења

Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija 2      
Општеобразовни предмети

 

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Osnove elektrotehnike 3+1 3    
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2      
Primena računara u elektrotehnici   0+2    
Električna merenja   2+1    
Elektronika u energetici     3+1  
Merenja u elektroenergetici     2+1  
Osnove mašinstva   2    
Ekonomika i organizacija preduzeća       2
Električne instalacije i osvetljenje   2 2+1  
Električne mašine     2+1 2+1
Električne mreže     2 2+1
Električna postrojenja     2 2+1
Projektovanje električnih instalacija i osvetljenja       0+2
Osnove automatskog upravljanja       2+1
Obnovljivi izvori energije       2
Praktična nastava 2 2 2  
Стручни предмети