Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

У оквиру образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје ученици се оспособљавају за самосталан рад на поправци и сервисирању расхладних и електротермчких уређаја.
Могу да обављају следеће послове:

  • Поправка и сервисирање расхладних и термичких уређаја у домаћинству
  • Поправка и сервисирање хладњача
  • Поправка и сервисирање климатизатора и др.

Могућност запосљења је огромна: сопствени сервис, приватна предузећа, друштвена предузећа итд.
Потреба за овим профилом је изузетна, с обзиром на развој и употребу расхладних и термичких уређаја.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost 1    
Likovna kultura 1    
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Fizika 2    
Hemija 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1    

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Osnove elektrotehnike 3 2  
Tehničko crtanje 1    
Električna merenja   2+1  
Elektronika   2+1  
Ekonomika i organizacija preduzeća     2
Električna instalacije   2  
Električne mašine     2
Elektrotermički uređaji   2 2
Rashladni uređaji     3
Praktična nastava 4 12 12