Аутоелектричар

У оквиру образовног профила аутоелектричар ученици се оспособљавају да врше уградњу и поправку електричних уређаја, опреме и електричне инсталације на моторним возилима.
Могу да обављају следеће послове:

  • Формирање, перформирање и поправку акумулатора
  • Утврђивање кварова и поправка светлосних уређаја на моторним возилима
  • Испитивање исправности динамо-машине и замена делова
  • Уградња и поправка додатне електричне опреме у возилу (радио-пријемник)

Аутоелектричар може да се запосли у индустрији моторних возила, сервисима за поправку моторних возила у предузећима са сопственим ауто-парком.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

 

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost 1    
Likovna kultura 1    
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Fizika 2    
Hemija 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1    

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Osnove elektrotehnike 3 2  
Tehničko crtanje 1    
Električna merenja   2+1  
Elektronika   2+1  
Ekonomika i organizacija preduzeća     2
Električne inst. i uređaji na vozilu   2 2
Motori SUS i motorna vozila   2  
Merenja na vozilima     2
Električni sis. paljenja i ubrizgavanja     2
Električne mašine na vozilima     2
Praktična nastava 4 12 12