Редовно школовање

Средња техничка школа "Михајло Пупин" има четири образовна профила IV степена, и шест образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала.
Школа има склопљене уговоре о сарадњи на плану извођења практичне наставе у предузећима и приватним радионицама.

За школску 2013/14. годину у први разред уписујемо следеће образовне профиле:

Електротехничка струка, IV степен:

 • Електротехничар рачунара - два одељења (60 ученика)
 • Електротехничар аутоматике - једно одељење (30 ученика)

Машинска струка, IV степен:

 • Машински техничар за комјутерско конструисање - једно одељење (30 ученика)

Машинска струка, III степен:

 • Аутомеханичар - (10 ученика)
 • Заваривач - (10 ученика)
 • Бравар (10 ученика)

Први уписни круг: почетак јула 2013. године.
Други уписни круг: средина јула 2013. године.

Документа потребна за упис у електротехничку школу "Михајло Пупин", Кула
 1. Пријава за упис
 2. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 3. Оригиналан извод из матичне књиге рођених
 4. Потврда, односно уверење о испуњавању здравствених услова
 5. Дипломе или други докази о посебним достигнућима