Смерови за преквалификације и доквалификације

Сва наведена занимања у редовном школовању постоје и као опција у ванредном школовању, док у ванредном школовању постоје још и следећи образовни профили:

У електротехници:

девет занимања IV степена:

 1. Електротехничар електронике
 2. Електротехничар телекомуникација
 3. Електротехничар електромоторних погона
 4. Електротехничар радио и видео технике
 5. Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 6. Електротехничар рачунара
 7. Електротехничар аутоматике
 8. Електротехничар енергетике
 9. Електротехничар процесног управљања

три занимања III степена:

 1. Монтер телекомуникационих мрежа
 2. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
 3. Аутоелектричар
 4. Електроинсталатер
 5. Електромонтер мрежа и постројења
 6. Електромеханичар за машине и опрему

У машинству и обради материјала:

два занимања IV степена:

 1. Техничар машинске енергетике
 2. Машински техничар за компјутерско конструисање

три занимања III степена:

 1. Заваривач
 2. Механичар грејне и расхладне технике
 3. Оператор машинске обраде
 4. Аутомеханичар
 5. Заваривач
 6. Машинбравар
 7. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења

Школа врши преквалификацију и доквалификацију у наведеним подручјима рада. Такође, школа образује кадрове у В степену (специјализација) и то:

Електротехника 

 1. Електроенергетичар за електричне инсталације
 2. Електротехничар специјалиста за аутоматику
 3. Аутоелектричар специјалиста
 4. Електромонтерски оператор специјалиста за електричне мреже и постројења
 5. Електроенергетичар специјалиста за електричне машине и опрему
 6. Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје
 7. Техничар специјалиста за израду енергетских каблова
 8. Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова
 9. Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже
 10. Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
 11. Електротехничар специјалиста за погонску опрему
 12. Сервисер персоналних рачунара
 13. Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје
 14. Електротехничар специјалиста за систем преноса
 15. Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења
 16. Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице

Машинство и обрада метала

 1. Аутомеханичар специјалиста
 2. Бравар специјалиста
 3. Заваривач специјалиста
 4. Инсталатер грејања и климатизације
 5. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
 6. Механичар термоенергетских постројења
 7. Аутолимар
 8. Металостругар специјалиста

Документа потребна за упис венредног школовања - специјализације:

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Оверене копије сведочанстава досадашњег школовања
 3. Оверене копије диплома стечених досадашњим школовањем
 4. За специјализацију потребна је и потврда о раду у струци најмање две године

При упису се попуњава молба на основу које се заједно са целокупном документацијом издаје решење о броју и називу предмета које треба положити! 

Формулар за упис (.pdf и .doc ) и пријаву испита ( .pdf и .doc ) можете преузети и овде и попуњене предати у школи. Такође, све жељене пријаве, са скенираном одговарајућом уплатницом, можете послати на е-маил адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и они ће бити обрађени као да сте их лично донели у школу. За детаљнија упутства можете нас контактирати на телефон 025/729-326.