Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

Ванредно школовање

Школа врши и преквалификацију и доквалификацију у укупно 10 профила IV степена и 11 профила III степена, као и образовање кадрова у V степену у укупно 18 образовних профила.

 

Cisco Networking Academy програм

Програми Cisco академије од користи су свима који желе да стекну знања и вештине у областима рачунарских система и комуникационих мрежа. Са завршеним online курсевима и тестовима практичних вештина, ученици ће добити додатно искуство и сертификате који им могу обезбедити предност приликом запослења или студирања у областима информационих технологија.
Курсеви који су тренутно у току:
  • Cisco IT Essentials
  • Uvod u C++ programiranje