Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

У П И С 2018 / 2019

У I РАЗРЕД се уписују следећи образовни профили:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА:

  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  – (30 ученика) - шифра: ZBKUSC4E40S
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР   РАЧУНАРА    – (30 ученика)  - шифра: ZBKUSC4E08S
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  ЕНЕРГЕТИКЕ– (30 ученика) - шифра: ZBKUSC4E04S

МАШИНСКА СТРУКА

  • МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ – (30 ученика) - шифра: ZBKUSC4D06S
  • АУТОМЕХАНИЧАР – (15 ученика) - шифра: ZBKUSC3D20S
  • ЗАВАРИВАЧ – (15 ученика) - шифра: ZBКUSC3D24S

Кликните овде да преузмете ИНФОРМАТОР